za-

za-
za- {{/stl_13}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przedrostek tworzący czasowniki oznaczające osiągnięcie celu, skutku, ukończenie procesu, np.: {{/stl_7}}{{stl_8}}zagrać {{/stl_8}}{{stl_7}}, {{/stl_7}}{{stl_8}}zaśpiewać {{/stl_8}}{{stl_7}}, {{/stl_7}}{{stl_8}}zafarbować {{/stl_8}}{{stl_7}}, {{/stl_7}}{{stl_8}}zaczadzić {{/stl_8}}{{stl_7}}' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przedrostek tworzący czasowniki oznaczające chwilowe, krótkie trwanie czynności lub jej początek, np.: {{/stl_7}}{{stl_8}}zaśmiać się {{/stl_8}}{{stl_7}}, {{/stl_7}}{{stl_8}}zaryczeć {{/stl_8}}{{stl_7}}, {{/stl_7}}{{stl_8}}zaszumieć {{/stl_8}}{{stl_7}}' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przedrostek tworzący czasowniki oznaczające umieszczenie, ukrycie czegoś we wnątrz czegoś, np.: {{/stl_7}}{{stl_8}}zagrzebać {{/stl_8}}{{stl_7}}, {{/stl_7}}{{stl_8}}zaszyć {{/stl_8}}{{stl_7}}(w coś) ' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przedrostek tworzący czasowniki oznaczające całkowite pokrycie czymś jakiejś powierzchni, wypełnienie czymś jakiejś przestrzeni, np.: {{/stl_7}}{{stl_8}}zamalować {{/stl_8}}{{stl_7}}, {{/stl_7}}{{stl_8}}zasypać {{/stl_8}}{{stl_7}}, {{/stl_7}}{{stl_8}}zatłuścić {{/stl_8}}{{stl_7}}, {{/stl_7}}{{stl_8}}zaparować {{/stl_8}}{{stl_7}}, {{/stl_7}}{{stl_8}}zamglić {{/stl_8}}{{stl_7}}' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przedrostek tworzący czasowniki oznaczające osiągnięcie celu, kresu w ruchu w przestrzeni, np.: {{/stl_7}}{{stl_8}}zawlec {{/stl_8}}{{stl_7}}, {{/stl_7}}{{stl_8}}zatargać {{/stl_8}}{{stl_7}}, {{/stl_7}}{{stl_8}}zabiec {{/stl_8}}{{stl_7}}, {{/stl_7}}{{stl_8}}zajechać {{/stl_8}}{{stl_7}}(gdzieś) ' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przedrostek tworzący czasowniki oznaczające kierunek ruchu (zwykle od tyłu, góry, przodu, boku, też na tył czegoś), np.: {{/stl_7}}{{stl_8}}zabiec {{/stl_8}}{{stl_7}}, {{/stl_7}}{{stl_8}}zajść {{/stl_8}}{{stl_7}}, {{/stl_7}}{{stl_8}}zajechać {{/stl_8}}{{stl_7}}(komuś drogę), {{/stl_7}}{{stl_8}}zarzucić {{/stl_8}}{{stl_7}}(na plecy, na szyję, na głowę) ' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przedrostek tworzący czasowniki oznaczające zwiększenie intensywności jakiejś czynności, np.: {{/stl_7}}{{stl_8}}zaofiarować się {{/stl_8}}{{stl_7}}, {{/stl_7}}{{stl_8}}zawezwać {{/stl_8}}{{stl_7}}' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}8. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przedrostek tworzący czasowniki oznaczające zbyt długie trwanie jakiejś czynności, przekroczenie przyjętych, uznanych za właściwe, dopuszczalne granic jakiejś czynności, np.: {{/stl_7}}{{stl_8}}zagadać się {{/stl_8}}{{stl_7}}, {{/stl_7}}{{stl_8}}zasiedzieć się {{/stl_8}}{{stl_7}}' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}9. {{/stl_12}}{{stl_7}}'część składowa wyrazów powstałych z połączeń przyimka {{/stl_7}}{{stl_8}}za {{/stl_8}}{{stl_7}}z innymi wyrazami, np.: {{/stl_7}}{{stl_8}}zakulisowy {{/stl_8}}{{stl_7}}(za kulisami), {{/stl_7}}{{stl_8}}zapiecek {{/stl_8}}{{stl_7}}(za piecem) ' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”